Skip to content

Kultuuriklubi projektid

Traditsioonilised projektid

Semestri Avalöök (Sess Imes)

Orienteeruv toimumise aeg: sügis- ja kevadsemestri eksamisessiooni viimasel nädalal/uue semestri esimesel nädalal.

Kontseptsioon: pakkuda tudengitele võimalust stressi maandada peale suurt õppetööd ning pingsat eksamisessiooni ja olla uue semestri sissejuhatavaks ürituseks. Üritus on alguse saanud aastast 2008 ning on samuti ka varasemalt kandnud nime “Sess Imes“. Üritusele on iseloomulik olla klubiüritus live esinejaga.

Iga-aastaselt külastab üritust ~400 – 700 tudengit.

Pildid-Videod:

2020 Aftermovie

2019 Pildid

2018 Pildid 

2017 Metsakutsu @Hollywood

2016 Reket @Pööning

2014

Tudengidate

Orienteeruv toimumise aeg: veebruar, Valentinipäeva vahetus läheduses.

Konstseptsioon: TTÜ Kultuuriklubi poolt algatatud Valentinipäeva üritus. Üritus on suunatud kõikidele vabadele ja vallalistele tudengitele. Toimub digitaalne registreerimine, mille ankeetide tulemusena paneb Kultuuriklubi loodud kosjaäpp kokku paarid, kes lähevad pimekohtingule. Peale paaride kokkusobitamist, pakume neile oma partnerite poolt võimalust aktiivseteks tegevusteks (nt. kino, muuseum, uisutamine) ning võimalust pärast koos peole minna. Projekt on pikaaegse ajalooga (esialgne koostöö vaid Tallinna Ülikooliga) ning taaselustati 2010. aastal. 2011. aastal tehti üritus koostöös Tallinna Ülikooli, Tallinna Tehnikakõrgkooli, Tallinna Pedagoogilise Seminari ja Tallinna Tervisehoiukõrgkooliga. 2012. aastal lisandus Eesti Hotelli- ja Turisminduse Kõrgkool, Sisekaitseakadeemia, Mainori Kõrgkool, Infotehnoloogia Kolledž ja Estonian Business School.

Alates 2013. aastast suunati üritus kõikidele Eesti üli- ja kõrgkoolidele. Ürituse raames hakati tegema tihedat koostööd TV3’e, TV6’e, Power Hit Radio ja Solarisega (TV6 promos üritust kui Suur Sõbrapauk).

Hetke seisuga toimus viimane TudengiDate aastal 2016.

Iga-aastaselt võttis üritusest osa ~150 – 200 paari.

Pildid-Videod:

2016

2014

2013 TV3 uudisklipp

Eesti pidu

Orienteeruv toimumise aeg: 24. veebruar

Konstseptsioon: 2010. aastal algatatud projekt. Kuna 24. veebruar on Tipikatele seotud Toompeale marsiga ning päeva jooksul tähistatakse Eesti Iseseisvuspäeva, siis otsustas ka Kultuuriklubi ise õla alla panna. Kuna kuupäev jääb tihti nädala sisse, siis pole ühiselamutes elavatel tudengitel suurt midagi teha. Seetõttu korraldame Eesti peo, kus tuleb 100% Eesti muusikat erinevatest aegadest ja pakume erinevaid traditsioonilisi toite.

Hetke seisuga toimus viimane Eesti pidu aastal 2013.

Iga-aastaselt külastas üritust ~300+ tudengit.

Pildid-Videod:

2013 Onu Heino eri

Naistepäev

Orienteeruv toimumise aeg: Naistepäeval

Konstseptsioon: päevasel ajal toimub lillede jagamine ülikoolis Meie naisperele. Tellime selle tarbeks lilled ning erinevate organisatsioonide meesliikmed käivad õppehoonetes lilli jagamas. Õhtul korraldame naistele ka tasuta peo.

Kuigi lillede jagamise traditsioon jätkub, toimus viimane pidu 2018. aastal.

Iga-aastaselt jagame ära ~1500 lilleõit.

Iga-aastaselt külastas pidu ~300+ tudengit.

Pildid-Videod:

2018 Pildid

2013

2012

Teaduskondade vaheline võistlussari (Rektori rändkarikas)

Orienteeruv toimumise aeg: õppeaasta vältel, september-mai

Konstseptsioon: Teaduskondade vaheline võistlussari sai alguse 2009. aasta sügisel, kui otsustasime korraldada võistlusi teaduskondade vahel. Eesmärgiks on ühendada üliõpilasi teaduskondade siseselt ja oma teaduskonna eest võistlemine aitab sellele kindlasti kaasa. Antud projekt kaasab kõiki TalTech tudengeid. Projekti lõppedes antakse võitnud teaduskonnale rektori rändkarikas. Üritus hõlmab endas mitut etappi, mis on nii füüsilisi kui ka vaimseid oskuseid nõudvad. Alates 2014. aastast korraldati üritust koostöös TalTech Üliõpilasesindusega.

Üritus toimus viimati enne erinevate TalTech teaduskondade ühinemist.

Iga-aastaselt külastas üritust ~500 – 600 tudengit.

Pildid-Videod:

2015 Pokker

2014/2015 Korvpall

Tipikate Saunamaraton

Orienteeruv toimumise aeg: oktoober/november või aprill/mai

Konstseptsioon: meelelahutuslik ja võistkondlik saunaorienteerumine/maraton Tipikatele. 2014. aastal esmakordselt korraldatud saunamaratonil oli kokku kuus sauna, milles osalevad võistkonnad pidid täitma erinevaid füüsilisi ja vaimseid võimeid arendavaid ülesandeid. Kõikide ülesannete eest on võimalik saada punkte, ning punktide koondtulemusena selgitatakse võitja. Üritus on tudengite seas väga populaarne ning meeleolukas – võistkondadele . 2017. aasta saunamaratonil figureeris juba 10 sauna.

Kuna kohtade arv on iga-aastaselt piiratud, osaleb iga aasta üritusel ~80 – 100 tudengit.

Pildid-Videod:

2017 pildid2017 video

2015

The Great Challenge

Orienteeruv toimumise aeg: veebruar – mai

Konstseptsioon: 2014. aastal TalTech Üliõpilasesinduse poolt algatatud projekt, mis on suunatud TalTech organisatsioonidele. TTÜ Kultuuriklubi võttis projekti üle 2017. aastal. Projekt on võistluslik ning pakub meeskondliku väljundit igale organisatsioonile. Traditsiooniliselt koosneb projekt neljast etapist. Projekti etappide eesmärgiks on organisatsioonid omavahel tutvuma panna erinevate võistluslike ürituste näol, samuti arendada organisatsioonisisest meeskondliku ühtekuuluvust ja omavahelist koostööd.

Iga-aastaselt võtab üritusest osa ~12 – 15 TalTech üliõpilasorganisatsiooni.

Pildid-Videod:

2017 Playback2017 Exit Mektory2017 Pokker

2015

2014 Play the Game2014 Playbox2014 Toidu tegemine

TalTech avatud uste päevad

Orienteeruv toimumise aeg: märtsi keskpaik, oktoobri lõpp

Konstseptsioon: TalTech avatud uste päeval on Kultuuriklubi esindatud kui ühe üliõpilasorganisatsioonina, kes tutvustab üliõpilaskombeid, traditsioone ja organisatsiooni tegemisi. Selle läbi pakume abiturientidele selgemat ülevaadet koolivälistest tegevustest ja üritustest.

Iga-aastaselt külastab TalTech’i tuhandeid abituriente.

Tudengite Eurovisioon

Orienteeruv toimumise aeg: märtsi lõpp

Konstseptsioon: Eesti tudengitele suunatud heategevuslik lauluvõistlus. Üritus on alguse saanud aastast 2009, kui see kandis nime “Eurofusioon“, järgneval aastal muudeti nimi ära “Tudengite Eurovisiooniks“.  Võistlus on akustilises võtmes, mis tähendab, et lugusid esitades võib kasutada instrumente, mis üldlevinud arusaamade kohaselt klassifitseeruvad akustiliste pillide alla. Tudengi Eurovisiooni formaat sarnaneb Eurovisiooni omale, mille tunnusteks on videosalvestise ja otseülekande olemasolu, greenroom, sms-hääletuse süsteem, esinejate „saategrupp“.

Finaalkontserti jõuavad 10 parimat Eesti noort artisti, kes selgitatakse välja eelkonkurssi raames, mis kujutab endast demode saatmist ning väljavalitud sõltumatu žürii poolt nende hindamist. Finaalkontserdi võitja selgitatakse 50-50 süsteemis, mis tähendab, et 50% tulemusest on žürii otsus ja teine 50% rahva hääletuse tulemus, mis viiakse läbi sms-hääletusena.

Ürituse peaauhinnaks on olnud stuudiosalvestus ning viimastel aastatel ka võimalus osaleda Aserbaidžaanis toimuval “Univision” lauluvõistlusel.

Seoses “Univisioni” ära jäämisega toimus viimane Tudengite Eurovisioon 2015. aastal.

Iga-aastaselt saadeti üritusele ~25 – 30 demo ning finaalkontserti külastas  ~300 – 350 inimest.

Pildid-Videod:

2015 otseülekanne2015 Pildid

2014 Univision (49:26)2014 otseülekanne

Inseneride Moeshow

Orienteeruv toimumise aeg: aprilli keskpaik

Konstseptsioon: Üritust on Kultuuriklubi TalTech’s korraldatud aastast 2002. Kui Tallinna Tehnikakõrgkool alustas oma moeshow korraldamist aastal 2008, siis otsustasime jõud ühendada ning koos korraldama hakata – nii sündis Inseneride Moeshow. Tegemist on Tallinna Tehnikaülikooli Kultuuriklubi ja Tallinna Tehnikakõrgkooli ühisprojektiga. Inseneride Moeshow missiooniks on näidata, et inseneriõpe on loov ja innovaatiline.

Inseneride Moeshowl osalejateks võivad olla kõik Tallinna Tehnikaülikooli ning Tallinna Tehnikakõrgkooli tudengid. Moeshowst osa võtma on oodatud kõikide erialade loomingulised ja tublid moehuvilised TTÜst ja TTKst!

Üritus toimus antud juhul viimast korda 2014. aastal.

Iga-aastaselt võttis üritusest osa ~12 – 17 disainerit.

Pildid-Videod:

2014 reklaamklipp2014 pildid

2013

2012

2010

2009

Tallinna Tudengipäevad TalTech’s

Orienteeruv toimumise aeg: aprill/mai, september/oktoober

Konstseptsioon: TTÜ Kultuuriklubi hoolitseb aastast 2011 TalTech’s toimuva turundusprogrammi eest, millega on soov kaasata võimalikult palju tudengeid Tallinna Tudengipäevadele. TTÜ Kultuuriklubi on olnud esindusele alati abiks, tuues välja Tudengibussi ja aidates kaasa reklaamile.

Iga-aastaselt külastab Tudengipäevi ~1000 tudengit kõikidest Tallinna kõrgkoolidest.

Ühikatevaheline võistluspäev

Orienteeruv toimumise aeg: aprilli lõpp – mai algus

Konstseptsioon: 2009. aastal algatatud projekt. Ühikatevahelise võistluspäeva põhimõte on ühendada omavahel TalTech ühiselamutes elavaid tudengeid. Ürituse eesmärk on pakkuda just neile mõeldud ühe päevast mitmevõistlust ja murumänge. Võistlus koosneb traditsiooniliselt viiest meelelahutuslikust erinevast välisõhu alast, mille abil selgitatakse välja parim ühiselamu. Iga ühiselamu paneb oma ühiselamu elanikest kokku võistkonna. Paralleelselt toimub ka ühikates suur kevadine koristuspäev, mille raames peavad ühikate elanikud tegema oma boksidest “enne” ja “pärast” pilti. Parimaid koristajaid premeeritakse üürivabastusega.

Pildid-Videod:

2016

2015

Tudengite suvemängud Käärikul

Orienteeruv toimumise aeg: juuli algus

Konstseptsioon: Käärikute suvemängud on Eesti üliõpilaste sportmängud. Kogunemise kohaks on Kääriku puhke- ja spordikeskus. TTÜ Kultuuriklubi läheb sinna koos Tudengibussiga TalTech üliõpilasi esindama ja neile kaasa elama. Samuti aitame tehnikaga.

Iga-aastaselt külastab üritust ~200 – 300 TalTech tudengit (lisaks veel siis teiste ülikoolide tudengid).

Pildid-Videod:

2017

2012

Tudengielu avalöök

Orienteeruv toimumise aeg: TalTech eelnädala esimese päeva õhtul

Konstseptsioon: suurejooneline õppeaasta alguspidu, mis on suunatud peamiselt TalTech rebastele, kellel algab samal päeval ülikooli eelnädal ülikoolilinnakus orienteerumisega. Üritus on esimene samm Trioloogia sarjast, mille tulemusena sõelutakse TalTech rebaste seast välja tõelised Tipikad, kes on aktiivsed nii õppetöös ning jääb aega ka õppetöö välisteks tegevusteks. Üritusele on iseloomulik live esineja ning viimased aastad meenutab üritus konstseptsioonilt mini-festivali. Rebastele on üritus väga meeldinud ning seda meenutatakse kui üht vingemat pidu läbi ülikooli.

Iga-aastaselt külastab üritust ~800 – 1300 inimest.

Pildid-Videod:

2019 Aftermovie, 2019 Pildid

2018 Aftermovie, 2018 Pildid

2017 Pildid2017 Aftermovie

2016 Aftermovie2016 Pildid

2015 Pildid

2009 Pildid

Rebaste ristimine

Orienteeruv toimumise aeg: ülikooli teine/kolmas õppenädal

Konstseptsioon: Kogu ülikooli esmakursuslased (ca. 2000 tudengit) kogunevad TalTech välistaadionile ühisristimisele ja vande andmisele. Eelnevalt toimuvad teaduskondade sisesed ristimised. Traditsiooniliselt mängitakse erinevaid mänge ning toimub ühistantsu tantsimine, millele järgneb vettpidava vande andmine. Peale vande andmist saavad esmakursuslastest Tipikad. Peale ühisristimist liiguvad kõik ühiselt Rebaste peole, mis leiab aset sama päeva õhtul.

Iga-aastasel külastab üritust ~1000 – 1500 tudengit, halvema ilma korral ~300 – 700 tudengit.

Pildid-Videod:

2018 Video

2016 Video

Rebaste pidu

Orienteeruv toimumise aeg: peale rebaste ühisristimist

Konstseptsioon: Trioloogia teiseks sammuks on pealinna klubikultuuri tutvustav Rebaste pidu, millega tervitatakse TalTech uusi Tipikaid. Peole eelnevalt on rebased andnud ühisristimise raames iseendale ja tervele TalTech’le vettpidava vande olla eluterve ja tõeline Tipikas. Traditsiooniliselt on antud ürituse konstseptsiooniks olla üks suur klubi üritus, kuhu viivad ja toovad eraldi tellitud peobussid ning annab võimaluse oma oskusi demonstreerida kuulsatel ja mitte nii kuulsatel Eesti DJdel. Üritus on viimastel aastatel toimunud klubis Factory, varasemalt on tehtud koostööd ööklubi Parlament ja Panoraamiga (pidu läbi kahe klubi). Viimase koostöö raames on üritus saanud ka endale nime “Topelt Rebaste Pidu”.

Iga-aastaselt külastab üritust ~1100 – 1300 inimest (tulenevalt klubi mahutavusest).

Pildid-Videod:

2017 Aftermovie2017 Pildid

2016 Pildid 12016 Pildid 2

Tudengkonna sünnipäev

Orienteeruv toimumise aeg: septembri lõpp

Konstseptsioon: Trioloogiale paneb punkti trioloogia traditsiooni omal ajal alustanud “TalTech Tudengkonna Sünnipäev”. Ürituse teeb omapäraseks selle toimumise koht, milleks on TalTech ühiselamute vaheline maa-alune parkla. Seetõttu on kõnekeeles peo nimetuseks ka “parklapidu”. Kord aastas, tühjendame parkla autodest ja muudest liikuritest, et püsti panna pop-up kontsert-peoala. Tegemist on suurima Kultuuriklubi poolt korraldatava üritusega, millelt ei puudu mõni Eesti tuntuim bänd või artist.

Iga-aastaselt külastab üritust ~1700 – 2500 inimest.

Pildid-Videod:

2019 Aftermovie, 2019 Pildid

2018 Aftermovie, 2018 Pildid

2017 Aftermovie2017 Pildid

2016 Aftermovie2016 Pildid

2015 Aftermovie2015 Pildid

2014 Pildid

Halloweeni pidu

Orienteeruv toimumise aeg: Halloween‘i vahetus läheduses

Konstseptsioon: olemuselt kostüümipidu, millega tähistatakse TalTech’s Halloween‘i. Rõhk on kostüümidel – valitakse parim kostüüm ning jagatakse vahvaid auhindu. Toimuvad ka erinevad mängud (hirmu faktor) ning on võimalik ka toiduga mängida s.t. kõrvitsaid graveerida. Üritus sai alguse 2013. aastal ning on äärmiselt populaarne välistudengite seas. Viimastel aastatel on üritus suunatud rohkem TalTech tudengiorganisatsioonidele ning TalTech tudengiaktivistidele.

Iga-aastaselt külastab üritust ~200 – 500 inimest.

Pildid-Videod:

2018 Promo, 2018 Aftermovie, 2018 Pildid

2017 Pildid

2015 Aftermovie2015 Pildid 12015 Pildid 22015 Pildid 3

2014

TTÜ Mälumängusari

Orienteeruv toimumise aeg: kogu õppeaasta vältel (6 etappi)

Konstseptsioon: TalTech Mälumängusari on traditsioonilise mälumängu kontseptsiooniga, kus võistkonnad võistlevad omavahel teadmistes. Varasemalt on korraldanud üritust TalTech Üliõpilasesindus, kuid on meile selle üle andnud, sest haakub rohkem meie tegevusega. Sarja eripäraks on see, et osalejad on nii TalTech tudengid kui ka vilistlased ja õppejõud. Kõikide etappide raames aitavad küsimustega meid võistlejad ja osalejad ise (traditsiooniliselt annab aluse järgmise etapi küsimustele eelmise etapi võitnud meeskond).

Iga-aastaselt võtab üritusest osa ~70 – 100 võistlejat.

Lauamänguõhtute sari

Orienteeruv toimumise aeg: õppeaasta vältel kord kuus

Konstseptsioon: Pööningult alguse saanud lauamängudeõhtu on üritus lauamängude entusiastidele, mille raames on kõigil võimalik tulla üheks õhtuks Pööningule sõprade või uute sõpradega lauamänge mängima ning mõnusalt õhtut veetma. Koha peal on suur valik lauamänge, kus ennast proovile panna. Tänaseks on lauamängudeõhtu kolinud TalTech Tudengimajja.

Iga-kordselt külastab üritust ~100 inimest.

Jõuluõhtu

Orienteeruv toimumise aeg: detsembri 2 – 3 nädal

Konstseptsioon: üritus kujutab endast rahulikku õhtut live akustilise muusikaga, kus astuvad üles erinevad kuulsad ja vähemtuntud esinejad. Üritus on traditsiooniliselt tasuta ning selle raames dekoreeritakse TalTech Tudengimaja jõulumeeleollu, kus ei puudu ka maitsvad piparkoogid ja kingitused.

Iga-aastaselt külastab üritust ~200 – 400 inimest.

Pildid-Videod:

2019 Aftermovie

2018 Aftermovie

2017 Pildid

2016 Pildid

2010 Pildid

Ühekordsed projektid

Tudengifest

Toimumise aeg: 11.05.2012

Konstseptsioon: TTÜ Tudengifest oli Kultuuriklubi üks suurimaid projekte, mis toimus kahes osas – suur välifestivali ala koos vabaõhu kontsertiga ning afterparty TalTech Tudengimajas kohalike Kultuuriklubi resident DJ’de saatel. Ürituselt käis läbi ligi 3000 inimest. Vabaõhu kontserdil võis näha esinemas Tanel Padar & The Sun’i, Ska Faktorit ja August Hunti. Festivalil olid kohal ka erinevad söögi ja joogi pakkujad ning sai isegi suhkruvatti!

Pildid-Videod:

Pildid

Muud projektid

TalTech Tudengibuss

TalTech Tudengibussi projekti käivitas TTÜ Kultuuriklubi 2009. aastal. TTÜ Tudengibuss on valmistatud 1976. aasta VW Transporteri baasil, mis on tuntud ka nn hipibussina. Aastatega on väiksest kollasest hipibussist kujunenud Tallinna üliõpilaste seas oluline TalTech sümbol, olles vajadusel tudengiürituste korraldus-staap, saateauto, kõnepult ja filmiklubi ülekandejaam. Tudengibuss realiseerib TalTech tudengite leidlikkust ning tehnikahuvi – kui me kõik ideed ära teeme, on tudengibuss Eesti suurim innovatsioonipomm.

Bussi tehniliseks haldajaks on TalTech Autospordiklubi, sest retrobuss vajab pidevat tehnilist järelvalvet.

TTÜ Bändide programm

TTÜs tegutsenud Rokiklubi projekt, andis noortele artistidele võimaluse arendada enda oskusi, saada uusi kontakte ja pakkuda artiste üritustele.

TTÜ Rokiklubi

TTÜ Rokiklubi oli 2007. aastal asutatud üliõpilasühing, mis tegeles Tallinna üliõpilaste muusikaga tegelemise võimaluste arendamisega. Alustuseks oli Rokiklubil bändiruum, kuid plaanis oli naasta ka kunagise TPI Rockiklubi juurte juurde, milleks oli uus muusika ning kohtumisõhtud bändidega.

Bändide programmi raames käivitatud TTÜ Rokiklubi, mis bändiruumi, tehnikaga ja kontaktidega aitab TTÜ üliõpilastel arendada ennast muusikategemise valdkonnas. TTÜ Kultuuriklubi kõrval tegutsenud
TTÜ Rokiklubi panus TTÜ tudengikultuuri oli prooviruumi pakkumine oma tudengitele. Kahjuks sai prooviruum järsu lõpu, tänu selle kohal asunud lõhkeseadeldiste lao plahvatusele. Peale plahvatust leidis oma lõpu ka TTÜ Rokiklubi

TTÜ Transpordiklubi

Peamiselt noori Kultuuriklubi mehi ühendav müstiline muscle power, mis oli suunatud erinevate ürituste ülespaneku abistavaks jõuks (tehnika, dekoratsioonid jms). Teenusena pakuti seda ka Kultuuriklubi välistele üritustele, mida korraldasid teised organisatsioonid nii TTÜst kui väljast. Tänase seisuga antud klubi enam ei eksisteeri, kuid tugevate meeste leidmiseks võib meile alati kirjutada.

PS! Me oleme jõudnud juba nii kaugele, et meil on tugevaid naisi ka!

TTÜ DJ programm

TalTech Tudengimajas tegutsev Kultuuriklubi projekt, annab noortele DJ’dele võimaluse arendada enda oskusi, saada uusi kontakte ja pakub DJ’si üritustele.

Esialgne kavand nägi ette kuue osalist väljaõpet, kus tutvustatakse inimestele tehnikat ning kuidas seda üles panna. Lisaks käisid oma ala eksperdid rääkimas erinvate muusika stiilide osas ja näitasid oma oskusi kõikidele huvilistele.

TTÜ Stuudio

TTÜ Kultuuriklubi on tegelenud Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilastele erinevate meelelahutuslike ja traditsiooniliste ürituste pakkumisega. Üheks Kultuuriklubi tegevuseks seal hulgas on ka uute DJde koolitamine ning neile esinemiste pakkumine. Pakkumaks aina kasvavale DJ ringkonnale rohkem rakendust ja selle abil arendada TalTech tudengikultuuri, leiti selleks ainulaadne lahendus. TTÜ Kultuuriklubi kõrval on tegelenud ka TTÜ Rokiklubi, mille üheks visiooniks oli pärast prooviruumi täielikku valmimist stuudio ehitamine. Stuudios saaksid DJ huvilised luua oma muusikat ning kõigi eelduste täitumisel arendada välja ka helikindla ruumi bändide muusika salvestamiseks. Samuti oleks sellest suur kasu TTÜ tudengikultuurile üldiselt – pakkudes kõigile soovijatele võimalust luua helisalvestusi TalTech’s ja võimaldades ka näiteks Filmiklubil luua oma videodele helisalvestusi.

Projekt seisati seoses ruumi mitte leidmisega.

Tipikas FM

Hästi ambitsioonikas ja suurejooneline projekt, mis pidi välja kujunema TTÜ Stuudio ja TTÜ DJ programmi projektidest, kuid mis mitte kunagi ilmavalgust ei näinud ning säilis vaid ideena. Tegemist oleks olnud TalTech resident raadiojaamaga, mille kirgas programm hõlmaks intervjuusid TalTech õppejõudude ja tudengitega, hoiaks kõiki kursis TalTech’s toimuvaga ning mängiks alati uusimat ja parimat muusikat.

Positiivse tulemusena nägi raadio korraks ilmavalgust tänu kahele TalTech tudengile, kes oma ühiselamu boksis panid üles netiraadio nimega TipikasFM.

Tudengiklubid

Tudengiklubid olid TTÜ Kultuuriklubi poolt hallatavad pop-up ööklubid, millel oli oma kirgas programm ning mille alt tehti paljusid Kultuuriklubi üritusi.

Roheline konn

Asukoht: Ehitajate tee 3

Tegutsemisaeg: 1983 – 2002

Kirjeldus: Sööklaks ja tudengiklubiks ehitatud Roheline Konn lõpetas programmilise tegevuse 1990-ndate alguses, toitlustustegevus lõppes aastal 1997. Klubile puhus uue hingamise sisse TTÜ Kultuuriklubi Ollalaa aastal 2000, korraldades üritusi kuni aastani 2002, mil maja lammutati. Suurimateks üritusteks olid ansamblite Propeller ja Singer Vinger kontserdid, mida toonased kontserdikülastajad ilmselt mäletavad tänapäevani.

Plekk konn

Asukoht: Endine TTÜ autobaasi plekk-angaar asukohaga TTÜ peamaja, ühiselamut, automajandi ja staadioni vahel.

Tegutsemisaeg: 2002 – 2004

Kirjeldus: Kuna Kultuuriklubil oli Rohelise Konna ajastust ürituste korraldamise hoog sees, siis ei morjendanud ka ürituste sarja käivitamine plekk angaaris, kust puhus tuul läbi ja mille projekteerija nägi Vennaskonna ja Genialistide esinemise asemel seal parkimas ZIL ja GAZ sõidumasinaid. Siiski puhusime plekk angaari tudengivaimu täis ning sellest sai tudengiklubi Plekk Konn, milles toimunud üritused olid väga nõutud kaup.

Fusioon

Asukoht: Akadeemia tee 19/21, Tehnopoli kompleks

Tegutsemisaeg: 27. november 2008 – 24. september 2009

Kirjeldus: Peale neljaaastast pausi õnnestus leida Kultuuriklubil järgmine tudengite kooskäimiskoht, millest üsna pea sai ka menukoht – kunagisse nääripidude peosaali rajasime klubi nimega Fusioon. Aastase tegutsemisaja vältel korraldasime seal 27 üritust.

Õhtuklubi Fusioon

Asukoht: Ehitajate tee5, TalTech Tudengimaja, endine TTÜ raamatukogu

Tegutsemisaeg: 2009 – 2014

Kirjeldus: Fusioon on tehnoloogia, mis liigab kokku eri tüüpi algosad. Õhtuklubi Fusioon on Tipikate akadeemiline „ööklubi“, kus liidetakse erinevad muusikalised maitsed ning segatakse need ideede ja inimestega. Seepärast Fusioon on alati uus. Tudengitele suunatud pop-up ööklubi, mis praeguses TalTech Tudengimajas pidevalt rahvast möllutas erinevate pidude raames.

Pööning

Tegutsemisaeg: 2012 – 2019

Idee sai kunagi alguse TalTech Tudengikohviku loomisest, mis algselt oli planeeritud Akadeemia tee 5 ühiselamus keldrikorrusele praegusesse pesu ruumidesse. Püüdlused ruumi saamiseks siiski ebaõnnestusid ning projekt jäi soiku. 2012. aastal võtsid siiski Kultuuriklubi aktivistid idee uuesti käsile ning leidsid suurepärase ruumi TalTech vahetus läheduses – Akadeemia tee poe peal teisel korrusel. Kultuuriklubi liikmete nõu ja jõuga ehitati üles esialgu baar, kus on võimalik korraldada koosviibimisi kursusekaaslastega ning lihtsamaid üritusi. Esimesel tegutsemise aastal oli Pööning lahti valdavalt kolmapäevast – reedeni, eesmärgiks sai tasuda võlad ja ehitada välja köögipool, et tulevikus pakkuda ka söögipoolist. Esimesed üritused ei olnud alati sisukad, kuid andsid märku, et tegevus toimub. Edasistel aastatel on välja ehitatud köök, suurem peosaal ürituste korraldamiseks, lava jpm. Hiljem olii kohvik edukalt kanda kinnitanud pitsa ja pasta maastikul ning sarnanes rohkem pubile, kus toimus kvaliteetne ürituste programm. Tänaseks on kohvik uksed kinni pannud ning ruumides on uus restoran The Social.

Pööningu edasiviiv jõud on toonud TalTech Tudengimajja ka uue kohviku – Nohik, mis pakkus TalTech’s ainsana speciality kohvi ning värskelt valmistatud smuutisid ja mahlu. Tänaseks on Nohiku asemele kerkinud Prõks.

Siseüritused

  • Kultuuriklubi sünnipäev
  • Kultuuriklubi jõulupidu
  • Sügisene väljasõit – Kultuuriklubi pulm
  • Talvine väljasõit ja koolitus
  • Kevadine väljasõit ja koolitus
  • Jooksvalt tekkivad koosviibimised